เมนู 2
เมนู 3
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 1
nehis
ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ก.ค. 62  8/62 : แผนการออกประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ.นาหว้า 2/2562
6 มี.ค. 62  7/62 : สรุปสถานการณ์การเงิน รพ.สต. ข้อมูล ณ ๒๘ กพ.๒๕๖๒
5 ก.พ. 62  6/62 : ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก แบบประเมิน รพสต.และสมรรถนะ ปี 2562 update 05022562
30 ม.ค. 62  5/62 : กรอบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 ม.ค. 62  4/62 : ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
14 ม.ค. 62  3/62 : หนังสือเวียน งานบริหาร-วิชาการ 2/2562_14/01/2562
14 ม.ค. 62  2/62 : หนังสือเวียน งานบริหาร-วิชาการ 1/2562_14/01/2562
12 พ.ย. 61  36/61 : ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย รพ.สต.ตามมติที่ประชุม คปสอ.12/11/2561
8 ต.ค. 61  35/61 : แนวทางการดำเนินงาน QOF : Quality and Outcome Framework (2562)
3 ส.ค. 61  31/61 : เกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุอำเภอลิขสิทธิ์อ.-นาหว้าระดับ-รพ.-รพ.สต.

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
นายปราโมทย์ คำภูเงิน
สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
ลิงค์ Banner
เว็บหน่วยงาน

Copyright@2015 สสอ.นาหว้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.021 วินาที

ขึ้นด้านบน