ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
HDC
E-REPORT
R8Dashboard
Cockpit62
ข่าวประชาสัมพันธ์
12 มี.ค. 63  38/63 : รพ.สต. พิมาน ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  37/63 : รพ.สต. พิมาน ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  36/63 : รพ.สต. พุ่มแก ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  35/63 : รพ.สต. พุ่มแก ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  34/63 : รพ.สต. ก้านเหลือง ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  33/63 : รพ.สต. ก้านเหลือง ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  32/63 : รพ.สต. บ้านแก้ง ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  31/63 : รพ.สต. บ้านแก้ง ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  30/63 : รพ.สต. คำพี้ ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานปีงบประมาณ 2563
12 มี.ค. 63  29/63 : รพ.สต. คำพี้ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2563
15 ธ.ค. 62  84/62 : ขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.62-หน้า-7-10
15 ธ.ค. 62  83/62 : ขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.62-หน้า-4-6
15 ธ.ค. 62  82/62 : ขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.62-หน้า-1-3
14 ธ.ค. 62  80/62 : ขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาด พ.ย.62
1 ม.ค. 62  3/62 : หนังสือแจ้งเวียน/ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1 ม.ค. 62  2/62 : ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ม.ค. 62  1/62 : ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ธ.ค. 61  105/61 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561
30 ธ.ค. 61  104/61 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 ธ.ค. 61  103/61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
สาธารณสุขอำเภอนาแก
นายขันชัย ขันทะชา
สาธารณสุขอำเภอนาแก
ลิงค์ Banner
Group facebook
R506_ssonakae
สารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
แพทย์แผนไทย
it
จ่ายค่าป่วยการ อสม.
LTC
Isan Cohort
ระบบบริหารจัดการงบลงทุน
ประเมินสถานบริการ2562
gishealth
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.นครพนม
รพ.นครพนม
nhso
สอ.สสจ.นครพนม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
e-report energy
thaiphc
happinometer

Copyright@2015 สสอ.นาแก
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.021 วินาที

ขึ้นด้านบน